Mosenka 6
17 Vorontsovskaya St.
Marksistskaya, Taganskaya (5 minutes walk)
Vacant Premises
Plans
Floor
418
1