Mosenka 3
Mosenka 3
PLAZA
24/27 Sadovaya-Samotechnaya St.
Tsvetnoy Bulvar (3 minutes walk)
Area, m2
230-780
212
649
Plans
Floor
649
5
212
8
+7 495 787–22–88
Ру En